Posted by on 30 sierpnia 2013

„Historia rodzinnych opłotków” to tytuł publikacji wydanej przez ZIELONĄ KOHORTĘ. Zawiera ona materiały z konferencji na temat historii i dziedzictwa wiejskiego na Ziemi Gostyńskiej, którą zorganizowało nasze Stowarzyszenie w sierpniu 2013 r. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Gostyńskiego, a także osób prywatnych.

Publikacja zawiera następujące artykuły:

Robert Grupa – „Uwłaszczenie chłopów biskupiańskich”

dr Rafał Nawrocki – „Miejsca nawiedzone Gostynia i okolic”

Zbigniew Ptak – „Dzieje wsi Grabonóg w zarysie”

Przemysław Pawlak – „Przyczynek do historii Smogorzewa i folwarku Talary”

Tytuł celowo nawiązuje do twórczości Kaspra Miaskowskiego poety ze Smogorzewa, zwanego poetą rodzinnych opłotków. Chcemy w ten sposób podkreślić przywiązanie do lokalnego dziedzictwa, które jest nam szczególnie bliskie.

Warto podkreślić, że gościem specjalnym konferencji w sierpniu 2013 r. był prof. dr hab. Jan Skuratowicz, znawca dworów i pałaców wielkopolskich, który wygłosił dla nas wykład na temat stylu narodowego w architekturze.

Wszystkich miłośników lokalnej historii, którzy chcą otrzymać publikację bezpłatnie prosimy o kontakt mailowy: zielonakohorta@wp.pl

opłotki

Posted in: Bez kategorii