Posted by on 2 maja 2018

Gostyń, dn. 2 maja 2018 r.

W imieniu Zarządu zwołuję na dzień 17.05.2018 r., godz. 19.00, w salce klubowej Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ZIELONA KOHORTA.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania;
  2. Przerwa celem umożliwienia Komisji Rewizyjnej odbycia zebrania oraz zapoznania się ze sprawozdaniami Zarządu;
  3. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2017;
  4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017;
  5. Przedstawienie oceny działalności Zarządu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  9. Omówienie planu działania do końca 2018 r. i wstępnych założeń na rok 2019;
  10. Zamknięcie Zebrania.

Proszę o wniesienie w miejscu i terminie zebrania składki członkowskiej za rok 2018 w wysokości 30 zł.

Za Zarząd

Marcin Krawiec

Prezes

Posted in: Bez kategorii