Kolejny wniosek realizowany w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu otrzymał dofinansowanie w wysokoœści 13 412,34 złotych na realizację operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt dotyczy Cyklu szkoleń „Projektowanie ogrodu wiejskiego” wraz z aranżacją „Ogródka Zosi. Dofinansowanie możliwe było dzięki współpracy Stowarzyszenia Zielona Kohorta z LGD Wielkopolska Goœcinna. 

Cykl szkoleń „Projektowanie ogrodu wiejskiego” wraz z aranżacją „Ogródka Zosi”, której celem jest zdobycie wiedzy o przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej roli tradycyjnych wiejskich ogródków kwiatowych, podniesienie estetyki oraz aktywizacja mieszkańców z obszaru LGD. Przybliżone zostaną zagadnienia związane z potrzebą ochrony œrodowiska naturalnego poprzez propagowanie rozwiązań służących dbałoœci o œrodowisko naturalne i tradycyjnych nasadzeń. 

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie bioróżnorodnoœści na terenie gminy, przywrócenie tradycyjnych gatunków uprawianych w ogrodach. Zdobycie umiejętnoœci aranżacji własnych ogrodów przydomowych oraz gospodarstw agroturystycznych odzwierciedli sie w przygotowaniu projektu i wykonaniu na terenie parku przy Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu „Ogródka Zosi”. Głównym pomysłem i zamiarem projektanta pana Marcina Furmana było stworzenie wzorcowego ogrodu w stylu wiejskim, który będzie inspiracją dla zwiedzających oraz uczestników szkoleń jak powinien być zaaranżowany ogród wiejski. 

Plakat 
Szkolenia 
Materiały dodatkowe 

Miłosz Mielczarek