Promowanie postaw ekologicznych w środowisku lokalnym i informowanie o globalnych tendencjach w zakresie zmian klimatycznych i gospodarowania zasobami jest jednym z naszych głównych zadań. Współorganizowaliśmy wizytę na ziemi gostyńskiej Miry Stanisławskiej Meysztowicz z Australii – inicjatorki akcji „Sprzątanie świata”, a także Marcina Popkiewicza, jednego z najlepszych w kraju specjalistów zajmujących się badaniem zależności między gospodarką, zasobami, a klimatem. Organizowaliśmy dwie konferencje popularnonaukowe na temat kopalni odkrywkowej z udziałem naukowców z najlepszych polskich uczelni.