Posted by on 1 marca 2019

Gostyńska Akademia Kultury jest społeczną inicjatywą pod patronatem Stowarzyszenia Zielona Kohorta, której celem jest ożywienie życia kulturalnego wśród mieszkańców Gostynia i okolic poprzez propagowanie różnych form działalności artystycznej oraz wiedzy o sztuce.

W ramach inicjatywy odbędzie się szereg spotkań z artystami, warsztaty, kurs rysunku oraz pokazy kinowe.

Na organizację wydarzeń Stowarzyszenie Zielona Kohorta pozyskało środki z następujących źródeł:

  • dotacja przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna, którego celem jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Instytucją zarządzającą programem Kultura Dostępna jest Narodowe Centrum Kultury.

  • dotacja przyznana przez Samorząd Gminy Gostyń w ramach procedury tzw. „małego grantu”.

Wydarzenie wspierają również:

  • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu;
  • Gostyński Ośrodek Kultury HUTNIK;
  • Fundacja Absolwent;
  • Kawiarnia Prywatka.

Część wydarzeń będzie organizowana przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gostyniu oraz Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Wszelkie informacje oraz aktualności znajdują się na stronie Gostyńska Akademia Kultury.

Posted in: Bez kategorii