Stowarzyszenie ZIELONA KOHORTA Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Gostyńskiego w swej działalności opiera się na najlepszych wielkopolskich tradycjach pracy organicznej – innowacyjności i gospodarności. Naszym celem jest kreowanie działań prowadzących do rozwoju nowoczesnego rolnictwa, popularyzacji ekologii, ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego wsi, a także zachowanie krajobrazu wiejskiego. Inicjujemy ważne debaty publiczne.

logoduze