Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016:

Pobierz PDF: SF-2016

Sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia za rok 2016:

Pobierz PDF: sprawozdanie-z-działałności-zarządu-2016