Posted by on 26 sierpnia 2019

Gostyń, dn. 26 sierpnia 2019 r.

W imieniu Zarządu zwołuję na dzień 13.09.2019 r., godz. 19.00, w salce Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ZIELONA KOHORTA.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania;
  2. Przerwa celem umożliwienia Komisji Rewizyjnej odbycia zebrania oraz zapoznania się ze sprawozdaniami Zarządu;
  3. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018;
  4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018;
  5. Przedstawienie oceny działalności Zarządu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  9. Omówienie planu działania do końca 2019 r. i wstępnych założeń na rok 2020;
  10. Zamknięcie Zebrania.

Proszę o wniesienie w miejscu i terminie zebrania składki członkowskiej za rok 2019 w wysokości 30 zł.

Za Zarząd

Marcin Krawiec

Prezes

Posted in: Bez kategorii