Posted by on 2 marca 2016

Blisko 20 lat Wojciech Śmigielski przygotowywał biogramy gostynian, którzy zostali zamordowani na terenie Związku Radzieckiego po 1939 roku. Pierwsza publiczna prezentacja książki „Mieszkańcy Gostynia i okolic w mogiłach katyńskich” odbyła się w piątek, 26 lutego 2016 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, w tym m.in.: Robert Marcinkowski – starosta gostyński, Jerzy Kulak – burmistrz Gostynia, Sebastian Czwojda – burmistrz Krobi, Mariusz Kondziela – dyrektor Muzeum Śremskiego, ks. Krzysztof Młynarczyk – dziekan dekanatu gostyńskiego, proboszcz parafii farnej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu i Lucyna Tęga – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Gośćmi specjalnymi byli: prof. dr hab. Witold Kulesza – były dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i dr Ewa Kowalska – kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Podczas promocji prof. dr hab. Witold Kulesza wygłosił prelekcję pt. „Zbrodnia katyńska – epilog przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”. Profesor za swe wystąpienie został nagrodzony olbrzymimi owacjami audytorium. Problematykę zbrodni z roku 1940 przedstawiła również dr Ewa Kowalska, która w imieniu Muzeum Katyńskiego i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie wręczyła nagrody osobom zaangażowanym w propagowanie prawdy o Katyniu. Piotr Giermaziak i Stowarzyszenie Zielona Kohorta zostali nagrodzeni Medalem Pułkownika Bronisława Gembarzewskiego, przyznanym przez dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie prof. dr. hab. Zbigniewa Wawera. Wojciech Śmigielski, Piotr Rymarczyk i Mirosława Bigaj otrzymali dyplomy pamiątkowe i podziękowania przyznane przez Muzeum Katyńskie. Autor publikacji Wojciech Śmigielski wygłosił prelekcję na temat ekshumacji prowadzonej w lesie katyńskim w latach 1994-1995, zaprezentował i omówił bogaty materiał fotograficzny oraz przybliżył budowę pierwszych cmentarzy katyńskich. Książka Wojciecha Śmigielskiego, której współwydawcami są Muzeum w Gostyniu i Stowarzyszenie Zielona Kohorta, zawiera 73 notki biograficzne mieszkańców ziemi gostyńskiej zamordowanych w 1940 roku w ZSRR i spoczywających na cmentarzach w Katyniu, Miednoje i Charkowie. W książce znajduje się również część albumowa z dokumentacją fotograficzną przywiezioną przez Stowarzyszenie Zielona Kohorta z polskich cmentarzy wojennych w Rosji i na Ukrainie. Wydawnictwo można nabyć m.in. w gostyńskim Muzeum w cenie 25 zł. Organizatorzy spotkania promocyjnego składają serdeczne podziękowania dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

DSC05038 DSC05040 DSC05042 DSC05043 DSC05044 DSC05046 DSC05047 DSC05051 DSC05054 DSC05059 DSC05061 DSC05071 DSC05087 DSC05088 DSC05090 DSC05099

 fot. Adam Kajczyk

 

Posted in: Bez kategorii