Ważne miejsce w działalności Zielonej Kohorty zajmuje sztuka współczesna, będąca odbiciem obecnej rzeczywistości i próbą jej analizy. Posiadamy umowę partnerską z Mediations Biennale, a także organizujemy Gostyń Mediations Biennale oraz cykliczne wydarzenie Meet the Art. Dzięki temu w działaniach artystycznych prowadzonych w Gostyniu uczestniczą twórcy z Japonii, Indonezji, Tajwanu, Hong Kongu, Nigerii, Niemiec, Francji, Holandii, Hiszpanii, Izraela. W efekcie tych działań wzrastają kompetencje kulturowe mieszkańców lokalnej wspólnoty, która może uczestniczyć w globalnym wymiarze współczesnej sztuki. Zacieramy granice między lokalnością, a globalnością. Centrum jest tam, gdzie my egzystujemy.