Marcin Krawiec – prezes
Izabela Cwojdzińska – Jankowska – zastępca prezesa
Przemysław Pawlak – skarbnik
Magdalena Wawrzyniak – sekretarz